کتاب جغرافیای زازران

#کتاب_جغرافیای_زازران

درکتاب جغرافیای زازران که آقای اکبر نکوگل به عنوان پایان نامه دوره لیسانس خود در سال ۱۳۵۵ به نگارش در آورده،آمده است:

زازران در جنوب غربی اصفهان یکی از روستاهای دهستان اشترجان از بخش لنجان می باشد

این روستا در مدار ۳۲ درجه و ۳۷ دقیقه عرض شمالی و ۵۱ درجه و ۲۹ دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و به ارتفاع ۱۶۰۴ متر از سطح دریا قرار دارد و به فاصله ۱۸ کیلومتری جنوب غربی اصفهان و ۶ کیلومتری شهرک فلاورجان واقع شده است .

وسعت این روستا حدود ۲۴۰۰ هکتار می باشد و به تقریبا به شکل مستطیلی به طول ۶ کیلومتر و عرض ۴ کیلومتری و در جهت شمال جنوبی قرار گرفته است.