نظام فامیلی زازران

در این بخش از سایت قرار هست به تاریخچه شهر زازران و قدمت آن بپردازیم و با کمک دوستان و فرهنگیان شهرعزیزمان این بخش را به نظام فامیلی زازران اختصاص میدیم که زحمات وتلاش های جناب آقای سلیمانی در تهیه این کار سخت و دشور به ثمر نشسته و این کار در حال انجام می باشد.

توضیحات مختصری در خصوص نظام فامیلی زازران ارائه میشه و پس از آن به صورت هفتگی یکی از فامیل های شهر زازران با توضیحات کامل ایجاد و نشر داده میشه.

 

❤️ #فامیل_شناسی 

اگر بخواهیم فامیل های موجود در زازران را نام ببریم به ترتیب حروف الفبا عبارتند از :

آقابزرگیامینیایوبیاصفهان زاده
باقری
بهمنیبی غمتیموری
جلالی
دهقانیرضائیزارعیان
سالم بچاری
سعیدیسلیمانیشاهنظری
شمس
شیخشیخیشیربخت
شهیدی
طاهرزادهطباطباییعسکریان
علی بالاییعلی عسکریانفلاحپور فیوجی
کاظم زاده
کمالیلطیفیمرادیان
مریمیرافضلیمیرخلفیمختاری
نامداریهاشم زاده یزدانی*