مهد کودک ، کتابخانه و سالن ورزشی زازران

مهد کودک ، کتابخانه ، سالن ورزشی برگرفته از کتاب جغرافیای زازران

دارای یک نفر سرپرست و دو نفر کارگر زن جهت نگهداری از اطفال ۵ الی ۶ ساله این روستا می باشد تعداد کودکان این مهد کودک ۴۰ نفر است که ۲۲ نفر پسر و ۱۸ نفر دختر می باشد که البته ظرفیت این مهد کودک کم است و گرنه تعداد مراجعه کننده خیلی زیاد است بودجه جهت فراهم آوردن وسایل سرگرمی این کودکان از طرف اداره تعاون و امور روستاها تامین می گردد و نیز تغذیه رایگان از طرف آموزش و پرورش داده میشود

#کتابخانه

🟢 در قسمتی از خانه فرهنگ جهت بالا بردن سطح فکر روستائیان و آشنایی بیشتر با اصول تعاون ، کتابخانه ای با ۳۸۰ جلد کتاب تاسیس شده که بیشتر شامل کتابهای تعاونی و تعدادی علمی و ادبی میباشد

#سالن_ورزشی

🔵 ایجاد یک سالن کشتی در قسمتی دیگری از خانه فرهنگ و نیز تامین زمین برای ورزشهایی مانند فوتبال و والیبال از اقدامات دیگر خانه فرهنگ در این روستا هست علاقه مردم به ورزشهای گوناگون باعث شده که با وجود کمبود امکانات ورزشی این روستا در سطح استان دارای پیروزیهای چشمگیری باشد از مهر ماه ۱۳۵۵ نیز جهت راهنمایی بیشتر جوانان ورزشکار یک نفر سپاهی(سپاه دانش) به این روستا فرستاده شده که امر ورزش و تربیت جوانان ورزش دوست این روستا را به عهده گرفته و با ایجاد مسابقات گوناگون بین این روستا و روستاهای اطراف بیش از بیش به رواج ورزش در این روستا کمک کرده است

🟣 مهمترین پیروزی های ورزشی این روستا عبارتند از : قهرمانی کشتی در سال ۱۳۵۲ در سطح استان قهرمان کشتی خانه فرهنگ روستایی استان اصفهان در سالهای ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴