معرفی کلی شهر از زبان کتاب جغرافیایی زازران

معرفی کلی شهر از زبان کتاب جغرافیایی زازران

در کتاب جغرافیای زازران که آقای اکبر نکوگل به عنوان پایان نامه دوره لیسانس خود در سال ۱۳۵۵ به نگارش در آورده، آمده است:

 زازران در جنوب غربی اصفهان یکی از روستاهای دهستان اشترجان از بخش لنجان می باشد

این روستا در مدار ۳۲ درجه و ۳۷ دقیقه عرض شمالی و ۵۱ درجه و ۲۹ دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و به ارتفاع ۱۶۰۴ متر از سطح دریا قرار دارد و به فاصله ۱۸ کیلومتری جنوب غربی اصفهان و ۶ کیلومتری شهرک فلاورجان واقع شده است .

وسعت این روستا حدود ۲۴۰۰ هکتار می باشد و به تقریبا به شکل مستطیلی به طول ۶ کیلومتر و عرض ۴ کیلومتری و در جهت شمال جنوبی قرار گرفته است.