مسکن زازران

مسکن برگرفته از کتاب جغرافیای زازران

🏠 در روستای زازران خانه ها متمرکز و مجتمع بوده و همگی در قسمت مرکزی این روستا واقع شده به دلایل زیر: ۱ آب ، وجود نهرهایی که از قسمت مرکزی می گذرد ۲ علاقه مندی مذهبی و وجود مسجد جامع در مرکز روستا ۳ نزدیکی به مزارع و باغات

🏠 تعداد خانه های این روستا حدود ۴۶۰ باب است و از لحاظ قدمت و ساختمان، قدیمی ترین این خانه ها در اطراف مسجد جامع واقع شده که از خشت و گل و عموما بصورت طاق چشمه ای و دیوارهای آن ضخیم است که دارای طاقچه هستند برای قرار دادن وسایل مورد نیاز

🏡 در حیاط این خانه ها در وسط خانه قسمتی به عنوان باغچه و در کنار باغچه چاهی قرار دارد

🏚 از حیاط خانه تا درب ورودی خانه فاصله نسبتا درازی ( دالان ) قرار گرفته و در طرفین درب خانه دو سکوی بزرگ جهت نشستن ساخته شده است

🏘 از دیگر خانه ها، مساکن درجه ۲ یا ستون دار و کرسی ، در این روستا هست که از خشت و چوب ساخته شده است، اتاق های این خانه ها داری کرسی نسبتا بلندی از سطح زمین بوده که به وسیله پلکانی از سطح زمین به یک ایوان سراسری مربوط میشود و در قسمت جلو این ایوان ها چند ستون چوبی قرار دارد اتاقهای این خانه ها معمولا گچ کاری شده و در وسط بغضی این خانه ها حوضی قرار دارد

🏭 مساکن درجه ۱ یا مساکن جدید، در سالهای اخیر ساخته شده که تعداد آنان کمتر از مسکن درجه ۲ هست. مصالح این خانه ها ،آجر و آهن و چوب است