مدارس زازران قدیم

مدارس زازران برگرفته از کتاب جغرافیای زازران قدیم

مدرسه پسرانه در سال ۱۳۳۲ تاسیس شده که در سال ۱۳۵۵ دارای ۴۲۵ شاگرد و ۱۲ معلم ، ۲ معاون و ۱ مدیر بوده

🏦 دبستانه دخترانه در سال ۱۳۵۰ تاسیس شده که تدر سال ۱۳۵۴ دارای ۱۵۱ نفر بوده و در سال ۱۳۵۵ به ۲۰۰ نفر رسیده است.

در این مدرسه ۳ نفر سپاهی دانش به تدریس اشتغال دارند

🏦 البته تعدادی از این دانش آموزان از دهات جوجیل و حسین آباد هستند

🏦 علاوه بر این دو مدرسه ، بواسطه مساکنی که از طرف شرکت گاز در جنوب زازران جهت رفع احتیاجات ساکنین از طرف آموزش و پرورش اقدام به یک دبستان مختلط از مهرماه ۱۳۵۵ شده که دارای ۴۰ نفر دانش آموز دختر و ۳۵ نفر دانش آموز پسر می باشد

🏦در همین محل (جنوب زازران) باز در سال ۱۳۵۳ اقدام به تاسیس یک مدرسه راهنمایی گردیده که در سال ۱۳۵۵ دارای ۲۱۰ دانش آموز، ۹ معلم بوده و دانش آموزان از روستاهای زازران، جلال آباد و کافشان می باشند

🏦دانش آموزان دبیرستانی این روستا مجبورند یه علت نبود دبیرستان، مسیر نسبتا طولانی را طی کرده و به درچه یا فلاورجان بروند