مالکیت زازران

مالکیت برگرفته از کتاب جغرافیای زازران

تا حدود ۴۰ سال پیش در این روستا یک مالک عمده به نام میرزا محمدعلی کازرونی وجود داشت که بعداً این فرد زمینهای خود را به سه نفر فروخت که زمینهای این افراد حدود ۵۰۰ هکتار بود علاوه بر این ۵۰۰ هکتار تا قبل از سال ۱۳۴۱ با انجام اصلاحات ارضی ۱۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی این روستا متعلق به زارعین خود روستا بود

🟪 مرحله دوم اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۴ باعث شد که املاک مالکان به نسبت ۲ به ۵ و ۳ به ۵ سهم مالکین تقسیم شود و به تدریج خود زارعین قسمتهای دیگری از زمینهای مالکین را خریداری نموده و در حال حاضر ۳۳۰ صاحب نسق زارعتی در این روستا وجود دارد به این ترتیب که:

۱⃣ مالکین عمده که تعداد آنها حدود ۲۰ نفر می باشد و هر یک دارای حداکثر ۳۰۰ جریب زمین هستند و دارای تعدادی کارگر جهت انجام کارهای کشاورزی خود می‌باشند

۲⃣ بقیه مالکین که حدود ۳۰۰ نفر بوده و حداقل زمینی که در اختیار دارند حدود ۴ هکتار می باشد