شرکت تعاونی قدیم زازران

شرکت تعاونی برگرفته از کتاب جغرافیای زازران قدیم

این روستا دارای دو نوع شرکت تعاونی می باشد:

👈یکی تعاونی مصرف و دیگری اعتبار

🌀 شرکت تعاونی اعتبار در سال ۱۳۳۹ تاسیس گردیده و مهمترین وظیفه اش دادن وام به کشاورزان جهت فعالیت های گوناگون کشاورزی است

🌀 از سال ۱۳۵۲ به غیر از اهالی روستا از روستاهای جوجیل ، کافشان ، حسبن آباد و جلال آباد هم عضو این تعاونی شدند شرکت تعاونی مصرف :

💠 جهت رفاه اهالی از لحاظ مایحتاج در سال ۱۳۵۰ تاسیس گردید و انواع مایحتاج مردم این روستا را با نازلترین قیمت در اختیار آنها قرار می دهد