درمانگاه زازران

درمانگاه قدیم برگرفته از کتاب جغرافیای زازران

🏨 زازران دارای یک درمانگاه نسبتاً مجهز بهداشتی درمانی است در این درمانگاه که در سال ۱۳۵۵ افتتاح شده در زمینی به وسعت ۲۰۰۰ متر مربع و در قسمت شرقی جاده اصلی زازران واقع شده است، شامل ۱۲ اطاق و بخشهای تزریقات، مامائی، داروخانه

🏨 درمانگاه بهداشتی درمانی از سال ۱۳۴۵ در این روستا وجود داشته ولی ساختمان استیجاری بوده تا اینکه ساختمان فعلی به کمک وزارت بهداری و اداره سپاه بهداشت ساخته شده است علاوه بر بیماران این روستا از روستاهای اطراف مانند حسین آباد و جلال آباد و غیره به این درمانگاه جهت مداوا مراجعه می کنند

🏨 این درمانگاه دارای یک دکتر عمومی، دو سپاهی بهداشت، دو کارمند رسمی(بهداشتکار) می باشد که بطور متوسط روزانه ۱۰۰ نفر به این درمانگاه مراجعه کرده و از دکتر مجانی استفاده می کنند

🏨 در بخش مامائی این درمانگاه معمولا مادران را از قبل زایمان تحت معاینه و مداوا قرار داده و بعد از آن نیز علاوه بر معاینه کودک، جهت تغذیه کودک ،خوراک در اختیار طفل قرار میدهد