خرید و فروش زازران

خرید و فروش برگرفته از کتاب جغرافیای زازران قدیم

چند نفر از مغازه داران قدیمی زازران :

مرحومین حاج فیضعلی شیخی، حاج اسدالله مرادیان، حاج رحمت الله هاشم زاده، کربلا حیدرعلی عسکریان، حاج آقا عباس میرخلفی ، حاج تقی امینی، شاطر حیدرعلی لطیفی، حاج عبدالحمید دهقانی، استاد حسینعلی سعیدی، و آقایان حاج محمدعلی ایوبی، حاج اسماعیل کاظم زاده، حاج عوضعلی عسکریان،حاج جعفر امینی و میرزا حسین شیخی

#خرید و #فروش

🌾 تا زمان نسبتاً نزدیکی خرید و فروش در این روستا به طریق پا یا پای انجام می گرفت به این ترتیب که مثلا یک نفر روستایی تخم مرغ های اضافی و یا حبوبات اضافی خود را به مغازه ی خوار و بار فروشی آورده و در ازای آن مواد دیگر مانند قند و چای و شکر می گرفت

🌾 ولی از چند سال پیش این طریق خرید و فروش منسوخ شده و علت اصلی آن نیز این است که کشاورزان محصولات خود را معمولا بطور عمده بفروش می رسانند

🌾 مثلا تمام گندم های خود را به سیلوهای اصفهان و میوه های باغات این روستا را به بنگاههای میوه در اصفهان می فروشند و در ازای آن پول گرفته و برای خرید های خود نیز به جای پرداختن پول می پردازند