خانه فرهنگ زازران

خانه فرهنگ برگرفته از کتاب جغرافیای زازران

💝 در سال ۱۳۴۶ از طرف اداره تعاون و امور روستاها و نیز کمک اهالی ( واگذاری زمین ) و با کمک شیرخورشید( ۱۲۵ هزار تومان ) خانه فرهنگ این روستا ساخته شد

💜 مهمترین وظیفه خانه فرهنگ عبارت است از فراهم آوردن امکانات لازم برای روستائیان به منظور بهره مندی از اوقات فراغت در زمینه مطالعه کتب و نشریات مفید و استفاده از وسایل سمعی و بصری و اشتغال به کارهایی از قبیل صنایع دستی و روستائیان می باشد

💚 به همین منظور در این خانه فرهنگ قسمت های زیر دیده می شود

۱⃣ مهد کودک

۲⃣ کتابخانه

۳⃣ سالن ورزشی