خانه اصناف زازران

خانه اصناف برگرفته از کتاب جغرافیای زازران

🛕 یکی از نهاد های اجتماعی در عصر حاضر تشکیل خانه های انصاف به جهت رفع اختلافات روستائیان و جلوگیری از ضایع شدن وقتشان در شهر و در دادگاهها می باشد و دیگر اینکه چون خود روستائیان بهتر با اوضاع روستا آشنا بوده و تلاش می کنند که اختلاف بین این روستا را به سازش و کد خدا منشی حل و فصل نمایند

💟 تعداد اعضا خانه انصاف ۵ نفر می باشند که از میان معتمدین محل انتخاب شده ، ۳ نفر بعنوان اعضای اصلی و ۲ نفر بعنوان اعضای علی البدل انجام وظیفه کنند