حمام قدیم زازران

حمام قدیم برگرفته از کتاب جغرافیای زازران

🔹از چندین سال قبل یک حمام غیر بهداشتی قدیمی در این روستا وجود داشته است که در روزهای معینی برای استفاده مردان و روزهای معینی جهت استفاده زنان بوده است

🔹ولی حدود ۶ سال قبل اداره نوسازی وزارت تعاون اقدام‌ به تاسیس دو باب حمام زنانه و مردانه بهداشتی ( هر یک دارای ۱۱ دوش خصوصی) نموده است و حمام قدیمی بسته شده است

🔹اما چون این دو باب حمام کفاف احتیاجات اهالی را نمی کرد ، اهالی با کمک خود و بودجه اداره نوسازی حمام قدیمی را خراب کرده ( ۲ سال پیش) و بجای آن خواستن حمام جدیدی بسازند که فعلا نیمه کاره رها شده است

تصویر حمام فعلی که بجای حمام قدیمی ساخته شده و چند بار هم بازسازی شده است

چاه حمام قدیمی با قدمت ۱۵۰ سال، که در زمان بازسازی نمایان شد